AVÍS LEGAL

I. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquesta secció conté informació sobre com l’ús del lloc web es regeix per aquests termes i condicions.

II. POLÍTICA DE COOKIES

En aquesta secció hi trobareu informació sobre les cookies i com les fem servir. 

III. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta secció, us expliquem quina informació recopilem sobre vosaltres, les nostres mesures de seguretat i els vostres drets.

I. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Titularitat del lloc web

1.1. Aquest avís i aquesta informació legal (en endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del servei del lloc web www.mariafatjopares.com (en endavant, el “Lloc Web”) que MARIA FATJO PARES (en endavant, el TITULAR) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

1.2. El lloc Web és titularitat de Maria Fatjó Parés amb domicili social a efectes de notificacions a l´Apartat de Correos 14085, 08080 Barcelona y DNI 46141646N.

1.3. Per qualsevol comunicació efectiva amb el titular del lloc web pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: maria@mariafatjopares.com.

2. Acceptació de les condicions d´ús

2.1. La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada pel titular en el moment mateix en el qual l’Usuari accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present avís legal cadascuna de les vegades que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que pot ser objecte de modificacions..

2.2. El titular es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del Lloc Web, i per tant és obligació de l’usuari revisar periòdicament les presents condicions.

2.3. Les presents condicions generals d’ús no exclouen la possibilitat de que determinats serveis del Lloc Web, per les seves característiques particulars, siguin a més a més sotmesos a unes condicions particulars d´ús, les quals podràn ser consultades per l’ usuari en qualsevol cas abans de la seva activació.

3. Objecte

3.1. El lloc web www.mariafatjopares.com té com a objectiu donar a conèixer als usuaris d’aquest lloc web els serveis oferts pel titular, les obres artístiques i continguts que realitza, tals com les exposicions i qualsevol altra tipus d´activitat en la que hi participi.

3.2. El titular podrà, sempre en funció del desenvolupament i de l’evolució dels seus productes i serveis, ampliar o modificar seu lloc web, afegint o substituint nous serveis, activitats o continguts.

4. Condicions d´accés i ús del lloc web, i responsabilitat de l´usuari

4.1. Condició, qualitat i concepte d’usuari

4.1.1. Per usuari entendrem tota aquella persona física major d´edat que accedeixi al lloc web www.mariafatjopares.com per qualsevol finalitat.

4.1.2. Per accedir al lloc web amb l’ única finalitat de consultar, buscar o visualitzar informació, no serà necessari un registre previ, exprés i acceptat com a usuari registrat del lloc web, ni la comunicació de les seves dades. No obstant això, la utilització de determinats serveis, com per exemple la subscripció a un newsletter, si s’escau, podrà estar condicionada al seu registre previ. En aquests casos serà necessari el registre formal de l’usuari o la comunicació de les dades mitjançant la cumplimentació d’un formulari que a tal efecte pugui aparèixer en el lloc web. És imprescindible que l’usuari autoritzi de forma lliure, expressa i voluntària el tractament de les seves dades de caràcter personal.

4.2. Ús diligent del lloc web

4.2.1. L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts pel lloc web serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

4.2.2. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els serveis oferts pel titular de conformitat amb el que preveu el present avís legal, així com fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web, i a no emprar-los para realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o infringeixin la regulació sobre la propietat industrial i intel·lectual, o qualsevol altre norma de l’ordenament jurídic aplicable.

4.2.3. L’usuari es compromet a no introduir o difondre en el lloc web virus o sistemes nocius susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del titulari dels seus usuaris, així com a no introduir enllaços que permitin el accés al lloc web sense autorització del seu titular, en els casos en els quals aquesta autorizació sigui necessària.

4.2.4. L’usuari es compromet i obliga a no realitzar ninguna acció que menyscabi la reputació de titular o de tercers.

5. Exoneració de responsabilitat

5.1. Correcte funcionament, i disponibilitat continuada

Les condicions previstes en aquest text no s’aplicaran als clients que contractin els serveis del titular del lloc web. Aquesta relació estarà regulada per les condicions generales i especials acordades en cada cas entre el titular i el client.

El titular no serà responsable davant l’usuari per errades o fallades en el funcionament del lloc web, així com tampoc per la interrupció, retards, lentitud, pèrdues o desconnexions en las comunicacions i en la transmissió dels missatges. El titular no garanteix ni es fa responsable del funcionament i operativitat contínua, constant i ininterrompuda del portal.

5.2. Responsabilitat pels danys a l’ usuari

Sense prejudici de l’esforç que el titular realitza per implementar els màxims estàndards de qualitat tecnològica, el titular no serà responsable, ni directament ni indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’ usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis del lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. Tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que es causin en l’usuari per fallades i errors en l’accés, en les connexions, en les transmissions, en la interrupció sense justa causa del servei, per intrusions, virus informàtics, enviaments massivus de publicitat de tercers o quan les causes esmentades siguin degudes a situacions alienes al portal, com per exemple defectes en l’ordinador de l’usuari, deficiència en la seva connexió, virus interns a l’ordinador de l’usuari, lentitud i problemes en les comunicacions que l’ usuari tingui amb operadors de telefonia, o quan siguin degudes a causes de força major.

5.3. Exoneració de responsabilitats per enllaços a tercers

El titular no serà responsable, directament o indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de la seva connexió a altres pàgines i portals publicats en el lloc web com enllaços (“links”), ja que no disposa de capacitat de control o supervisió del contingut d´aquests llocs web externs. L’usuari assumeix sota la seva pròpia responsabilitat els danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la connexió i visualització dels portals esmentats.

5.4. Responsabilitat per tercers

5.4.1. El titular no serà responsable dels actes realitzats per tercers aliens al sistema, els quals trencant les mesures de seguretat portin a terme actes contra els usuaris com l’enviament de virus informàtics, publicitat massiva o spam, correus comercials, interrupció del servei i accés als missatges.

5.4.2. El titular es compromet a adoptar les mesures tècniques, organitzatives i legals per la seguretat de les comunicacions exigides per les lleis. Sense perjudici de l’anterior, el TITULAR no pot assegurar ni garantir, i per tant, s’eximeix de qualsevol responsabilitat associada a qualsevol vulneració del seu sistema de seguretat o de les comunicacions realitzades per un tercer de mala fe.

5.4.3. El titular tampoc serà responsable pels danys que es puguin produir per casos de major força, fortuïts o no imputables al titular ni pel funcionament inadequat del LLOC WEB o dels seus serveis per raons que s’escapen de la seva competència, com a títol enunciatiu i no exhaustiu, el funcionament indegut dels operadors de connexió a internet, la incorrecta configuració de l’ordinador de l’usuari o la insuficient capacitat del sistema informàtic de l’usuari per suportar el contingut i l’extensió de la informació exhibida en el portal.

6. Propietat Industrial i intel·lectual 

6.1. Maria Fatjó Parés és titular dels drets de la propietat intel·lectual i industrial o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents perla seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, les obres i qualsevol contingut publicat en el lloc web.

6.2. Mitjançant el present document no es cedeix cap dret de la propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibit a l’ usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, a excepció d´aquells casos en els quals estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre les obres i continguts del lloc web. L’ús no autoritzat de les obres i /o continguts del lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre la propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.

6.3. Els continguts d´aquest lloc web, inclosos dissenys, obres, text, imatges i codi font (en conjunt referits com el “Contingut”) estan protegits per drets de la propietat intel·lectual i industrial.

6.4. De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre en cap forma sense el permís previ, escrit i explícit del titular.

6.5. Maria Fatjó Parés és una marca registrada.

7. Protecció de dades i  confidencialitat

Tots els usuaris es comprometen a cumplir amb la política de privacitat del lloc web d’acord amb el que s’estableix a l´apartat següent: Política de Privacitat.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

8.1. Amb el que es preveu en el present contracte, així com en la interpretació i resolució de conflictes que puguin sorgir entre les parts, serà d’aplicació la legislació espanyola.

8.2. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que conforme a dret pogués correspondre’ls-hi, acorden sometre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

II. POLÍTICA DE COOKIES

El titular del lloc web www.mariafatjopares.com (d’aquí en endavant, el lloc web) pot utilitzar una tecnologia anomenada “cookies” amb la finalitat de recaptar informació sobre l’ús del lloc Web.

Les cookies són petits dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades que s’instal·len en el seu equip informàtic amb les finalitats aquí expressades; en cap cas les nostres cookies tractaran dades personals o que comprometin la seva privacitat.

1. Consentiment

Mitjançant l’ús del nostre lloc web, vostè consenteix i està d’acord que allotgem aquestes cookies en el seu ordinador o dispositiu per als fins aquí expressats.

Si decideix no acceptar les nostres cookies, podrà seguir utilitzant el lloc web de la forma habitual, tot i que és possible que la seva experiència d’usuari es vegi lleugerament perjudicada.

2. Tipus de Cookies i Finalitat

A continuació el titular del lloc web exposa el tipus de cookies utilitzades, així com la seva finalitat i, si s’escau, les cookies utilitzades de tercers (proveïdor del servei).

Cookies d’anàlisi: mesuren i analitzen la navegació dels usuaris, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris, l’elaboració de perfils anònims de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades de l’ús que fan els usuaris.

Les aplicacions que utilitzem per obtenir informació sobre la navegació, mesurar i analitzar l’audiència són:

3. Desinstal·lació de Cookies

A vegades, el seu navegador pot generar un missatge de forma instantània que li brindarà la possibilitat d´oposar-se a la instal·lació de les cookies. En el suposat cas que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de manera automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les cookies seguint les instruccions del seu navegador.

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Vostè pot trobar informació sobre com fer-ho als següents enllaços::

4. Canvis a la Política de Cookies

El titular del lloc web pot modificar en qualsevol moment la política de cookies. Per aquest motiu, li preguem que la consulti de manera periòdica, ja que es poden produir canvis.

5. Contacte

Si vostè utilitza un altre navegador, pot obtenir més informació sobre com configurar la instal·lació de les cookies a través de la secció d’ajuda o assistència del navegador en concret. Si necesita ajuda per dur a terme la configuració de les cookies amb el navegador, ens pot enviar un e-mail a maria@mariafatjopares.com i ens posarem en contacte amb vostè amb la informació necessària tant aviat com sigui possible.

6. Llista de les cookies del web

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmz

mariafatjoparescom

III. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Data de publicació: 27 d´octubre de 2014

En compliment de la normativa de protecció de dades, la Llei 15/99 del 13 de desembre de protecció de dades i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007 del 17 de desembre, Maria Fatjó Parés, titular del lloc web www.mariafatjopares.com (en endavant, lloc web) exposa a continuació la política de privacitat que estableix el tractament de les dades de caràcter personal del lloc web.

Maria Fatjó Parés pot modificar en qualsevol moment i sense previ avís la present política de privacitat pel que es recomana als usuaris consultar-la de forma periòdica.

1. 1. Titularitat del Fitxer, deure d´informar i finalitat del fitxer

El titular del lloc web és Maria Fatjó Parés, amb domicili a efectes de notificacions a Apartat de Correos 14085, 08080 Barcelona. E-mail maria@mariafatjopares.com

Totes les dades de caràcter personal que es recullin a través del lloc web o de qualsevol altre sistema formaran part d’un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit pel titular en el Registre de l’Agencia espanyola de protecció de dades amb la finalitat de gestionar les dades de caràcter personal dels usuaris, resoldre consultes i gestionar la relació amb els usuaris, així com remetre butlletins i comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, inclòs l’ electrònic,  sobre notícies i novetats relacionades amb el titular del lloc web i que puguin resultar d’interès a l’usuari. 

2. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets ARCO)

En qualsevol moment, el titular de les dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposición, atorgats per la normativa vigent en la matèria, enviant un escrit a la direcció esmentada a dalt o al e-mail maria@mariafatjopares.com, indicant amb claredat el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o documentació similar. 

3. Mesures de seguretat

El titular del lloc web ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, i procura instal·lar totes les mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals tractades. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

4. Cookies

El titular del lloc web podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també denominades cookies, en el seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació dels visitants al seu web; en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, a vegades, generarà un missatge instantani el qual oferirà als visitants de la web la possibilitat d’oposar-se a l’instal·lació dels dispositius esmentats. (Veure apartat Política de Cookies)